Команда «Щоденник.ua» рада представити вам унікальний Інтернет-проект, метою якого є створення єдиної освітньої мережі для всіх учасників освітнього процесу.

Команда «Щоденник.ua» рада представить вам уникальный Интернет-проект, целью которого является создание единой образовательной сети для всех участников образовательного процесса.

Що таке Щоденник.ua?

Ми робимо шкільне життя зручним

Ми створили інструмент, який багато в чому робить процес управління освітою більш оперативним і зручним, дозволяючи швидко і одночасно інформувати про поточні зміни в школі всіх учасників освітнього процесу.

Сайт максимально комфортний для будь-якого рівня Інтернет-користувачів. «Щоденник.ua» постійно удосконалюється і ми з вдячністю приймаємо всі пропозиції по його розвитку.

Безпечно і надійно
Доступ в систему здійснюється тільки за спеціальним кодом, отриманим в освітній установі. Зміст загальнодоступних розділів контролюється системними адміністраторами щоб уникнути появи небажаної інформації і реклами.

До участі в нашому проекті вже залучилося більш ніж 260 шкіл по всій Україні, і ця цифра зростає кожного дня.

Завітайте на наш сайт shodennik.ua/, де ви зможете ознайомитись з послугами, які надаватимуться цим проектом.

Что такое Щоденник.ua?

Мы создали инструмент, который во многом делает процесс управления образованием более оперативным и удобным, позволяя быстро и одновременно информировать о текущих изменениях в школе всех участников образовательного процесса.

Сайт максимально комфортный для любого уровня Интернет-пользователей. «Щоденник.ua» постоянно совершенствуется и мы с благодарностью принимаем все предложения по его развитию.

Безопасно и надежно
Доступ в систему осуществляется только по специальным кодом, полученным в образовательном учреждении. Содержание общедоступных разделов контролируется системными администраторами чтобы избежать нежелательной информации и рекламы.

К участию в нашем проекте уже присоединилось более 260 школ по всей Украине, и эта цифра растет каждый день.

Посетите наш сайт shodennik.ua/, где вы сможете ознакомиться с услугами, которые будут предоставляться этим проектом.



Рейтинг блогов